Andělská karta pro 1. týden 2021 - SELENIT

Přejete si být těsněji propojeni s posvátnými silami?

Utište svou mysl. 

Naslouchejte andělům a božským průvodcům. Slyšte prastará slova vnitřní moudrosti. Narovnejte páteř, aby jí mohlo procházet božské proudění. Pečujte o své kosti, svaly, nervy a buňky.

SELENIT DOPROVÁZÍ ANDEL BOŽSKÉHO VEDENÍ

Žiji v souladu s posvátnými silami. Jsem duchovní bytost stvořená z nebeské lásky a nebeského světla. Má páteř, kosti, šlachy a svaly jsou zdravé a silné. Zůstávám v kontaktu se svou vnitřní moudrostí.

Selenit najdete zde: /selenit/

20210103_105841