Andělská karta pro 5. týden 2021 - TABELÁRNÍ KŘIŠŤÁL

Když mluvíte, poslouchají vás druzí pozorně?

Máte pocit, že vás nikdo nevyslyší?

Ujasněte si, co přesně chcete sdělit. Použijte vizualizaci a představivost a vyslyšte svůj vzkaz telepaticky. Když mluvíte, vysílejte zároveň i mentální obrazy: od srdce k srdci, od mysli k mysli.

TABELÁRNÍ KŘUŠŤÁL DOPROVÁZÍ ANDĚL TELEPATIE 

Když chci něco říct, lidé mi naslouchají a rozumějí tomu, co chci vyjádřit. Komunikuji přímo ze svého srdce do srdce ostatních.

Když mluví, zároveň své myšlenky vizualizují a snadno vysílám mentální obrazy mých názorů, nápadů a vůbec všeho, na čem mi záleží.

Křišťál najdete zde: /kristal/

 20210109_131712