Karty 11.10.2020

20201006_173941

Krásný víkend,

dnes nás bude doprovázet při výkladu magnezit - howlit. Tento krásně bílo-šedivý kámen nám přináší hluboký klid, harmonii. Magnezit nám přináší odolnost proti stresu, pomáhá nám překonat podrážděnost. Více o magnezitu se dozvíte zde: /howlit-magnezit/

S láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

✍️Kontakt pro zájemce o osobní (placený výklad): zde na stránce SÍLA ENERGIE do zprávy nebo přes mail silaenergie@gmail.com

Můj příběh můžete sledovat na instagramu helen.kristin_silaenergie https://www.instagram.com/helen.kristin_silaenergie/

ODHALENÍ KARET

20201006_174002

LASKAVOST


Význam karty: Uplatňujte dnes laskavost ve všech svých myšlenkách a činech – vůči sobě, druhým lidem, zvířatům a životnímu prostředí a sledujete, jaké se vám za to dostane odměny!
Často si myslíme, že laskavost je ,,ohleduplnost” . Nicméně laskavost je přesněji řečeno ,,láskyplnost’’. Vytažením této karty vám víly předávají úžasný úkol vyhledat příležitost, jak být dnes laskaví. Může to znamenat ,,nenápadnou laskavost’’, kdy někomu anonymně prokážete dobrý skutek. Nebo by to mohlo znamenat mimořádnou bdělost vůči neznámým lidem, kterým by se možná hodila pomocná ruka nebo dobrá nálada. Laskavost může také znamenat nechat druhého vyhrát ve sporu nebo dobrovolnou pomoc ve věci, v níž doopravdy věříte.
Když budete dávat pozor na to, co z každé myšlenky a činu vyplývá, vytvoříte si pozitivní návyk být laskaví. Vaše nová energie laskavosti přitáhne do vaší blízkosti nové milující přátele. Když budete uplatňovat laskavost i vůči zvířatům, rostlinám a životnímu prostředí, prohloubí se také váš vztah s přírodou. Nejdůležitější však je, že když budete zvlášť laskaví vůči sobě – když o sobě budete uvažovat milosrdně a uděláte si na sebe čas – bude vám odměnou hluboký pocit vnitřního uspokojení a klidu.

AFIRMACE: JSEM LASKAVÁ/Ý, OHLEDUPLNÁ/Ý A MILUJICÍ VŮČI SOBĚ I DRUHÝM.

************************

SEXUALITA


Význam karty: Vaše sexuální já žádá o vaši pozornost. Vytažením této karty je pro vás výzvou, abyste k sobě byli upřímní, co se týče sexuality, abyste podle toho něco podnikli.
Sexualita představuje důležitou součást života, nejen našeho fyzického já, nýbrž i naší emoční a duchovní stránky. Říše víl zná nezaměnitelné radosti, které pochází ze sexuálních prožitků. Víly vědí o božském Světle, které vzniká, když splynete s milovaným partnerem, rozumí uvolnění, které sexualita přináší.
Vytažením této karty jste vedeni k uzdravení všech svých sexuálních problémů, které u vás mohly vzniknout na základě negativních zkušeností. Jestliže vás někdo pohlavně zneužil nebo zneužíval, může tato karta znamenat volání vašeho vnitřního já o pomoc. Možná by vám prospělo, kdybyste vyhledali radu odborníka nebo podpůrnou skupinu, kteří vám pomohou překonat následky negativních sexuálních zkušeností, problémy s představami o vašem těle nebo uzdravit vztah, jenž vás po sexuální stránce neuspokojuje. Víly vás zavedou k vhodným zdrojům pomoci tak, abyste byli schopni svobodně prožívat dynamické aspekty své sexuality.

AFIRMACE: MÉ SEXUÁLNÍ JÁ JE PŘITAŽLIVÉ, ZDRAVÉ 

********************

HUDBA


Význam karty: Vyjadřujete se hudbou. Víly vás naléhavě vybízejí, ať si zazpíváte, zahrajete si na hudební nástroj, zabubnujete si prsty nebo si zapnete svůj CD přehrávač.
Hudba povznáší duši do nebývalých výšek. Mění vaši náladu i vzhled. Víly na svých oslavách muzicírují, protože znají léčivé účinky hudby. Vytažení této karty znamená, že jste vedeni, abyste se obklopili hudbou. Hodí se k tomu jakýkoliv druh hudby, který se dotkne vaší duše. Vílám se zvlášť líbí radostná, rychlá muzika, protože vyvolává oslavnou náladu.
Během několika příštích dnů hrajete nebo si hudbu pouštějte a všímejte si, jak se vám zlepšuje nálada a zvyšuje se úroveň vaší energie. Možná zjistíte, že vás přitahují nové druhy nebo hudební žánry, které se vám líbily kdysi dávno. Všimněte si, které písničky opakovatelně slyšíte z rádia nebo vám zní ,,v hlavě´´ . Jejich text nebo vzpomínky, které vyvolají, by mohly obsahovat zprávu, které bude odpovědí na konkrétní otázku, kterou si možná kladete.

AFIRMACE: HLUBOKO VE SVÉ DUŠI NYNÍ PŘIJÍMÁM A POCIŤUJI LÉČIVOU MOC HUDBY.