Karty 14.6.2020

Přeji všem krásný víkend, andílci,
dnes nás bude při výkladu doprovázet OBSIDIÁN SNĚHOVÝ/ SNĚŽNÝ/ VLOČKOVÝ.

Potřebuje se oprostit od vnějších vlivů,prolomit blokády nebo aktivovat logické myšlení? Tento kámen mějte vždy u sebe při zkouškách a důležitých rozhodnutí. 

Energie obsidiánu najdete zde /obsidian/

S láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

✍️Kontakt pro zájemce o osobní (placený výklad): zde na stránce SÍLA ENERGIE do zprávy nebo přes mail silaenergie@gmail.com

Můj příběh můžete sledovat na instagramu helen.kristin_silaenergie 

20200613_183320

 ODHALENÍ KARET

 

ROVNOVÁHA

-Kořenová čakra

Vaši vnímavost dnes zaujala tato karta na důkaz, že někde ve vašem životě chybí rovnováha. Nastolení rovnováhy je ovšem neustálý proces a zároveň účinný, univerzální klíč k harmoničtějšímu a radostnějšímu životu. Žijeme v materiálním světě s polaritou dne a noci, horka a chladu. Síly přírody nestále pracují na rovnovážném stavu ve všem kolem nás. Být v rovnováze je cíl, to, k čemu vše směřuje. Kráčíte-li svou cestou bez předsudků a uvědomujeme si, že všechno má protiváhu, váš život bude méně stresující a bude jí, procházet lehce a s důstojností. V poslední době jste se možná cítili mimo. Vyvedení z míry. Zastavte se na chvíli a zjistěte, co vás rozhazuje. Na co jste se soustředili až příliš a do čeho jste vložili všechnu svoji energii? Co vyžaduje o něco více pozornosti, než obvykle? Pokud do něčeho investujete příliš mnoho energie a úsilí a cítíte se svázaní, potom je čas nechat to být. Nechte věci, ať se samy znovu ustálí. Pokud jste něco ignorovali a nevěnovali tomu dostatečnou pozornost, je načase se na ni zaměřit a dát jí svou lásku a péči. Mohou to být nápady, které neříkáte, vztahy, rodina nebo nový projekt, na kterém právě pracujete. Jakmile přijdete na to, kde je třeba nastolit rovnováhu, začnete jednat a podnikněte pozitivní kroky, aby se mohl znovu projevit přirozený řád. Existuje staré rčení, že všeho moc škodí. I toho dobrého. Rovnováha je klíčem! Je čas nechat věci být, přestat je násilím někam tlačit či se snažit až příliš. Vzdejte zbytečné úsilí a nechte rovnováhu, aby požehnala váš život. Tato karta může také ukazovat, že rovnováha už je ve vašem životě přítomna a vy podnikáte správné kroky, aby se vrátila.

Afirmace: Jsem v rovnováze ve všech akceptech svého života.

**************************

MEDITACE

-Korunní čakra

Vzali jste dnes na vědomí tuto kartu jako známku toho, že meditace má na vás blahodárné účinky. Je účinným nástrojem a lidé ji provádí od počátku věků. Meditace umožňuje mysli být klidná a propojená přímo s vaší duší a vyšším já. Existuje mnoho způsobů meditace: vizualizace, dech, pozice rukou a těla, tanec, chůze, hudba, zpívání mantry a mnoho dalších. Účinná forma meditace vám může přinést spoustu pozitivity do vašeho života, jakou jsou léčení, zvýšené sebevědomí, zřetelnost, veliká moudrost, vnitřní zrak, vnitřní klid, relaxace a chvíle úniku z bláznovství světa za účelem znovu uspořádat věci ve svém životě a vrátit do rovnováhy. Možná se poslední dobou cítíte trochu ztracení a máte dojem, že vás stres světa vede do záhuby. Nyní je skvělá chvíle začít meditovat. I kdybyste meditovali pouze pět minut denně, nenechte si je vzít. Dopřejte své mysli odpočinek. Většině lidí činí potíže vyprázdnit při meditaci mysl. To je v pořádku. Časem to bude snadnější. Nejlepší způsob, jak pracovat s bláznivou myslí, je soustředit se mírně na dech, což mysl trochu zaměstná. Další skvělou možností je pracovat s mantrou nebo zvukem. Jde jen o to si najít způsob, který vám funguje. Nějaký, který vám umožní dostat se do svého nitra, abyste našli klid a zažili pro sebe posvátný čas. Ať vám funguje cokoliv, ujistěte se, že meditaci praktikujete každý den, protože to přinese dostatek léčivé a pozitivní energie vašemu světu. Vytažené této karty také může zdůrazňovat, že odpovědi, které v tuto chvíli hledáte, dostanete skrze meditaci. V důsledku toho, že si vyšetříte čas na meditování, vnitřně se probudíte a obdržíte odpověď na svou otázku.

Afirmace: Medituji s lehkostí a milostí a mé srdce se stává vědomé k božskému klidu mé duše.

**************************

DUCHOVNÍ PROBUZENÍ

-Korunní čakra

Dnes jste přitáhli tuto kartu do svého života, protože nastal čas duchovního probuzení. Celá planeta a všechno na ní se pomalu probouzí z velkého spánku. Starověké národy to nazývali časem PROBUZENÍ. Naše srdce se otevírají a zvětšují, aby prožila hlubší smysl lásky a moudrosti. Tato doba je důležitým obřadem přechodu do další fáze. Procitáte do hlubší smysl lásky a moudrosti. Tato doba je důležitým obřadem přechodu do další fáze. Procitáte do hlubšího vnímání své duchovní bytosti. Vaše vědomí se zvětšuje a vše spojené s moudrostí veškerenstva je silnější než kdy jindy. Občas to může být nepohodlné a problematické, nicméně vždy si pamatujte, že skrze výzvy máte schopnost růst. Jste žádáni, abyste nechali být vše, co vás brzdí. Od tohoto hlubokého spojení. Je na čase zbavit se starých systémů hodnot a přinést nové myšlenky, které v tomto mocném procesu mohou pomoci. Vaše vibrace a energie se stávají mnohem vytříbenějšími a současně získáváte boží poselství a zažíváte dar uzdravování, jak prohlubujete své duchovní povědomí. To může znamenat velký čas změn, kde to, co jste pokládali za jasné a pravdivé, je od začátku utvářeno znovu a ve vás se rodí zcela nové chápání. Všechny dobré věci potřebují čas, buďte proto trpěliví a důvěřujte tomuto procesu. Karta také může naznačovat, že vaše otázka nebo prosba o jasnější sdělení je silně spojena s vaším duchovním vývojem. Odpovědi dlí v tomto duchovním probuzení.

Afirmace: Ztělesňuji svou odvěkou moudrost a jsem otevřený/otevřená božskému duchu uvnitř sebe.