Karty 2.8.2020

20200729_174310

Krásný víkend, andílci,

při výkladu nás bude doprovázet . Onyx blahodárně ovlivňuje náš součastný život, učí nás přijímat chyby z minulosti a zvyšuje schopnost sebekontroly.

Cítíte, že potřebujete energii ONYXU? Tak koukněte sem na odkaz /onyx/

S láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

✍️Kontakt pro zájemce o osobní (placený výklad): zde na stránce SÍLA ENERGIE do zprávy nebo přes mail silaenergie@gmail.com

Můj příběh můžete sledovat na instagramu helen.kristin_silaenergie https://www.instagram.com/helen.kristin_silaenergie/

ODHALENÍ KARET

20200728_191757

SPLNĚNÉ SNY


Význam karty: Touhy vašeho srdce se zhmotňují v realitě. Víly vás žádají, ať se nevzdáváte své víry a očekáváte pozitivní výsledky.
Dobrá zpráva! Život, o jakém jste snili, se pro vás stává skutečností. Vaše afirmace, modlitby, vizualizace a další pozitivní praktiky vycházející z vašich přání a snů přinesly plody. Nyní vás víly žádají, abyste vytrvali ve své víře. Možná, že ze snů vidíte teprve záblesky. To se vaše sny přeměňují z myšlenkové do éterické formy, aby se potom zhmotnily do materiální podoby.
Aby byla tato přeměna úspěšná a úplná, je třeba, abyste i nadále věřili a modlili se. Požádejte Boha a víly, aby vám pomohli zbavit se jakéhokoli strachu, který by mohl způsobit, že si úspěch zmaříte. Vězte, že si tuto novou hojnost zasloužíte a že přinese mnoho radosti vám i dalším lidem ve vašem životě.

AFIRMACE: MÉ SRDCE JE PLNÉ VDĚČNOSTI A NADŠENÍ, PROTOŽE VÍM, ŽE MĚ NYNÍ OBKLOPUJÍ ÚŽASNÍ LIDÉ A SITUACE.

*******************************************

RODIČE A DĚTI


Význam karty: Dochází u vás k pozitivní změně ve vztazích mezi rodiči a dětmi. Nečekaná událost vám přinese šťastné vyřešení vztahu mezi vámi a vaším rodičem, vaším dítětem nebo oběma.
Rodiny jsou pro říši víl mimořádně důležité. Vědí, jak je důležité o rodinné vztahy pečovat. Víly nikdy nedovolí, aby se citová zranění dále prohlubovala. Okamžitě o nedorozuměních hovoří a navzájem se upřímně se svými pocity svěřují. Vytažení této karty je pro vás výzvou, abyste se postavili tváří tvář všem nemocným či nepříjemným emocím ve vztahu s některým z rodinných příslušníků a podnikli na lidské i spirituální rovině konkrétní kroky k jejich uzdravení.
Tato karta může rovněž signalizovat, že do vašeho života přichází nový člen rodiny. Mohlo by to být novorozené dítě nebo nový rodinný příslušník získaný díky manželství. Může také naznačovat návrat člena rodiny, s nímž jste ztratili kontakt. Tyto změny k vám přicházejí na nebeských křídlech, což znamená, že jste v bezpečí a pod ochranou a že vám přinesou radost.

AFIRMACE: MÁM ŠŤASTNÉ VZTAHY SE SVÝMI RODIČI I DĚTMI. DOVOLUJI SVÉMU SRDCI, ABY OTEVŘELO SOUCÍTĚNÍ A LÁSCE VŮČI VŠEM ČLENŮM MÉ RODINY.

 *******************************************

ODPOUTÁNÍ


Význam karty: Nedosahujete pozitivních výsledků, protože se o vyřešení problému příliš urputně snažíte. Tím, že se od něj odpoutáte, se otevřete zázračnému řešení.
Problémy vznikají díky lidskému uvažování a jednání. Proto je nelze řešit dalším lidským uvažováním a konáním. Když moc přemýšlíte nebo se urputně snažíme vyřešit krizi, vše se ve skutečnosti ještě zhorší!
Vytažením této karty jste vybízeni, ať s tímto lidským usilováním přestanete. Nemyslete na problém, protože zaměřování se na negativní věc se může projevit ještě větší negativitou. Řekněte si nahlas nebo v duchu: ,,Jsem ochotná/ochoten odevzdat právě teď tuto situaci svému Stvořiteli.’’ Opakováním tohoto výroku umožníte nebesům zasáhnout ve váš prospěch. Okamžitě pocítíte úlevu a budete odměněni tím, že uvidíte, jak se situace snadno a přirozeně řeší sama.

AFIRMACE: JSEM OCHOTNA/OCHOTEN ODEVZDAT PRÁVĚ TEĎ TUTO SITUACI SVÉMU STVOŘITELI. KDYŽ JI NECHÁM BÝT, VŠE DOBŘE DOPADNE.