Karty 25.10.2020

20201024_104255

 

Krásný víkend přeji,

rubelit, jeho energie si mě dnes přitáhla. Rubelit je úchvatný kámen asertivity, který nás učí být trpělivý. Rubelit navozuje vnitřní pocit jistoty a tím dám dodá přirozené sebevědomí, které některým lidem chybí. 

Více o rubelitu se dozvíte zde:/rubelit/

S láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

✍️Kontakt pro zájemce o osobní (placený výklad): zde na stránce SÍLA ENERGIE do zprávy nebo přes mail silaenergie@gmail.com

Můj příběh můžete sledovat na instagramu helen.kristin_silaenergie https://www.instagram.com/helen.kristin_silaenergie/

ODHALENÍ KARET

20201024_104312

VNITŘNÍ SÍLA
Význam karty: Dovolili jste si prožívat a vyjadřovat svou skutečnou sílu. Víly vás žádají, ať si afirmujete: JE PRO MNE BEZPEČNÉ BÝT SILNÁ/Ý!
Máte v sobě veškerou sílu celého Vesmíru. Nikdo není mocnější než vy. Jako pro duchovně naladěné bytosti je nemožné, abyste svou sílu použili špatně nebo ji zneužili. Vaši průvodci vám poskytnou příležitosti, kterých budete moci využít a díky nimž zvětšíte svou sílu způsobem, který přinese velké požehnání vám i celému světu.
Nebesa potřebují na světě služebníky světla včetně vás, aby si uvědomovali a uplatňovali svou sílu. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, se od vás žádá, abyste upustili ode všech obav, které se mohou týkat vaší moci a síly. Jste vyzýváni, ať si velice věříte a tuto sebedůvěru podpoříte tak, že se k sobě budete chovat s úctou, že se budete dobře starat o své fyzické i citové já, že budete pracovat se svými sny a snahami a že budete věnovat čas modlitbě a meditaci. Čím vyšší je úroveň vaší sebedůvěry, tím lépe se budete se svou silou cítit.


AFIRMACE: MÍT MOC A SÍLU JE PRO MNE BEZPEČNÉ! MÁM K DISPOZICI VEŠKEROU ENERGII VESMÍRU, JEŽ MNOU PROTÉKÁ A PODPORUJE MNE.

*********************

VIZUALIZACE
Význam karty: Vaše jasnovidnost, vaše sny a obrazy ve vaší mysli začínají být zřetelnější a výraznější. Tato karta vás vyzývá, ať věříte svým vizualizačním a jasnovidným schopnostem, rozvíjíte je a používáte k vědomému zhmotňování.
Víly znají moc vědomé vizualizace jako nástroje zhmotňování – projevení vizualizovaného v realitě. Vytažením této karty jste vedeni, ať se každý den v klidu posadíte a vizualizujete si, jak žijete zdravým, šťastným a smysluplným životem v hojnosti. Představujte si jen to, po čem toužíte a vyhýbejte se zobrazování toho, co si nepřejete.
Máte značné vizuální schopnosti, i když si toho možná vizuální schopnosti, i když si toho možná nejste vědomi. Denně si opakujte: JSEM ČLOVĚK S VELKÝMI VIZUALIZAČNÍMI A JASNOVIDNÝMI SCHOPNOSTI. Pokud máte nějaký blok, který vám brání v jasnozření, začne se odbourávat. Vězte, že je pro vás bezpečné vidět budoucnost. Duchovní svět i pravdu o svém životě. Zbavíte-li se strachu z vidění, vaše vizualizační a jasnovidné schopnosti výrazně vzrostou.

AFIRMACE: JE PRO MNE BEZPEČNÉ VIDĚT. JSEM ČLOVĚK S VELKOU SCHOPNOSTÍ VIDĚNÍ.

*********************

NOVÉ MÍSTO
Význam karty: brzy budete mít co dělat se změnou místa. Nejspíše se přestěhujete do nového bydliště. Tato karta však může také znamenat, že měníte místo svého zaměstnání.
Víly jsou velice vnímavé vůči geografickým změnám. Cítí, jak vás vaše energie táhne k novému místu. Možná jste uvažovali o tom, že se přestěhujete, a tato karta naznačuje, že nastal čas vzít tuto možnost vážně. Napište si seznam toho, po čem v novém domově toužíte, a požádejte víly, ať vám pomohou najít a získat nové bydliště.
Tato karta může rovněž znamenat, že dochází ke změně vašeho pracoviště. Nalezení nového zaměstnání by mohlo být na spadnutí. Nebo vás možná do nového místa pošle stávající zaměstnavatel nebo vás povýší a vy budete pracovat v jiné kanceláři. Bez ohledu na typ nového místa věřte, že se jedná o změnu k lepšímu a že vám přinese v životě mnoho dobrého.


AFIRMACE: ŽIJI A PRACUJI V BEZPEČNÉM, PŘÍJEMNÉM A PROSTORNÉM PROSTŘEDÍ, NA KRÁSNÉM MÍSTĚ.