Karty 6.9.2020

Krásný víkend přeji, andílci,
dnes nám bude při výkladu doprovázet selenit. Výklad bude na 3 týdny, jelikož budu na dovolené. Takže máte čas se zaměřit na téma, které si vyberete.

Selenit je posel SVĚTLA, který posílá do svého okolí velmi čistou energii. Vibrace selenitu je nadpozemská, podobná andělské. Jeho energie proniká hluboko do jádra věcí, tím nám pomáhá ztišit zmatek a vnáší světlo do nejasných myšlenek.

Potřebujete energii SELENITU? Tak koukněte sem na odkaz /selenit/

S láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

✍️Kontakt pro zájemce o osobní (placený výklad): zde na stránce SÍLA ENERGIE do zprávy nebo přes mail silaenergie@gmail.com

Můj příběh z dovči můžete sledovat na instagramu helen.kristin_silaenergie https://www.instagram.com/helen.kristin_silaenergie/

vyklad selenit

 

ODHALENÍ KARET

vyklad selenit vysledek

 

ZÁZRAČNÉ UZDRAVENÍ

Význam karty: Očekávejte zázrak. Modlili jste se o pomoc a ona přichází. Čím ochotněji odevzdáte svou situaci Bohu, tím rychleji si uvědomíte své uzdravení.
Nebesa jsou zcela na vaši straně a vaše modlitby byly slyšeny a vyslyšeny. Nemusíte žebrat nebo se doprošovat nebes o pomoc, protože vaše situace je již vpravdě vyléčena. Uzdravená realita je jednou z několika paralelních skutečností, k nimž máte nyní přístup. Je pouze na vás, zda se se svými myšlenkami, emocemi a záměry rozhodnete prožívat tu nejvyšší možnou skutečnost.
K uzdravené situaci máte přístup prostřednictvím víry a vděčnosti. Abyste pocítili tyto mocné a podnětné emoce, řekněte v duchu nebo nahlas Bohu: ,,Unavuje mě stále myslet na tuto situaci. Už se jí nechci zabývat. Odevzdávám ji celou Tobě, tak abys na ni myslel Ty a vyřešil ji. Velice Ti děkuji za to, že se o všechno postaráš.” Potom se cele od situace odpoutejte. Spatřete se na dlani Boží milující ruky. Pociťujte vděčnost, že se vaše situace již vyřešila a buďte otevřeni tvořivému řešení, které vám přijde vstříc.

AFIRMACE: VŠECHNO A VŠICHNI VČETNĚ MNE JSOU VPRAVDĚ JIŽ UZDRAVENI. SOUSTŘEDÍM SE NA TUTO PRAVDU NAMÍSTO ILUZE STRACHU.

*********************

RODINNÁ HARMONIE

Význam karty: vaše vztahy se členy rodiny se uzdravují. Tím, že o jednotlivých lidech v rodinném kruhu (včetně sebe) přemýšlíte s láskou a s láskou k nim také přistupujete, zažíváte v rodině skutečnou harmonii.
Každého člověka, s nímž se v životě potkáváte, včetně vašich rodinných příslušníků ovlivní, čemu věříte a co očekáváte. Tato karta vám radí, ať smýšlíte pozitivně a s láskou o každém, kdo vás rozzlobil nebo vám ublížil. Čím více milující energie každému vyšlete, tím více lásky se vám vrátí.
Mějte trpělivost – začínáte pociťovat velké uzdravování, k němuž dochází ve vašich rodinných vztazích. Víly po vás chtějí, abyste se zamysleli a přišli alespoň na tři důvody, proč jste vděčni za každého člena vaší rodiny. Pokud máte s někým z nich problém, vymyslete pět důvodů, proč si zasluhuje lásku. Vyšlete k němu požehnání a modlete se za něj a na vašem vztahu se okamžitě projeví první známky zlepšení.

AFIRMACE: VIDÍM TO DOBRÉ NA KAŽDÉM ČLENU SVÉ RODINY. MŮJ RODINNÝ ŽIVOT JE HARMONICKÝ A PLNÝ LÁSKY A RADOSTI.

 ************************

EKOLOGIE

Význam karty: Říši víl leží velice na srdci zdraví Matky Země. Tím, že jste si vybrali tuto kartu, vás víly vyzývají, abyste se aktivně věnovali péči o životní prostředí.
Máte dost sil na to, abyste nezanedbatelným způsobem ovlivnili stav naší planety. Země je živoucí, dýchající bytost a víly vás volají, ať jí pomůžete. Vaše přispění by mohlo mimo jiné spočívat v tom, že budete třídit odpad, že na procházce přírodou posbíráte odpadky, že trvale přejdete na ekologické čisticí prostředky, že se zapojíte do práce skupiny věnující se životnímu prostředí, že poučíte děti, jak je příroda citlivá.
Až budete trávit čas venku, požádejte v duchu víly o vedení a radu, jak máte konkrétně vy přispět k tomu, aby se matce Zemi podařilo lépe. Víly vám odpoví ve formě myšlenek nebo pocitů, synchronicitou nebo příležitostí k ekologické výchově druhých.

AFIRMACE: DĚLÁ MI DOBŘE STARAT SE O SVOU PLANETU S LÁSKYPLNOU PÉČÍ.