Karty 9.8.2020

Přeji krásný víkend, andílci. 
Dnes nás bude doprovázat TYRKENIT.

TYRKENIT je vhodná pro majitele, který potřebuje přinést radost a bohatství.Je to kámen (minerál) štěstí a amulet pro cestovatele. Je vhodný pro zvýšení intuice a pro meditaci, protože nám dodá klid, působí dobře proti depresi, strachu a vyčerpání. Jste kreativní, tak doporučuji tyrkenit, který naší tvorbu podporuje.  

TYRKENIT najdete zde /tyrkenit/

Máte zájem o osobní výklad? Napište mi do zprávy, nebo na e-mail silaenergie@gmail.com

Čakry jsou prastarou moudrostí, která vysvětluje energetická pole těla. Když jsou čakry propojeny a v rovnováze, projevuje se nejčistší pohoda. Díky užší spolupráci s těmito kartami prožijete hlubší sebeuvědomění, zplnomocnění a uzdravení. Účinné potvrzení každé karty vám pomůže odstranit starou energii a vnést do vašeho života novou, čerstvou.

S láskou SÍLA ENERGIE Helena

 20200403_172141

ODHALENÍ KARET

20200403_172201 

1. karta 

ANDĚLÉ A MISTŘI

-Soul Star čakra

Vzali jste tuto kartu na vědomí, aby vám připomněla, že andělé a mistři ascendentu jsou v tuto chvíli s vámi. Všichni máme milující bytosti z duchovního světa, které nás vedou a nabízí nám moudrost a uzdravení, zatím co putujeme po své životní cestě. V různých chvílích přicházejí andělé, aby pomohli a nabídli přesná poselství a rady. Možná už jste v minulosti zažili těžkosti a problémy. Andělé po vás chtějí, abyste věděli, že nejste sami a že dělají vše, co je v jejich silách a možnostech, aby vám pomohli. Také jste právě vedeni mistry ascendentu. To jsou duše, které rezonují na vyšších vibračních rovinách bytí a vládnou božskou mocí, láskou a moudrostí všehomíra. Mají různá poslání a ovládají jedinečné energie a dary, které sdílejí a nabízejí. Např. Matka Marie disponuje a rezonuje energií božské lásky a soucitu. Bude se vám hodit zjistit si více informací o mistrech, nalaďte se na své průvodce a zjistěte, kdo vás vede tentokrát. Pohybují se kolem vás i Archandělé. To jsou mocné bytosti světla, které jsou zde, aby vás vedli a pomáhali vám ve vašem životě. Dopřejte si trochu volna od života, a podnikněte cestu do svého nitra, abyste se napojili na tyto překrásné milující průvodce, kteří mají množství lásky a moudrosti, které s vámi chtějí sdílet. Važte, že vás budou bezpodmínečně podporovat, nemáte se čeho obávat. Máte jejich požehnání a ochranu. Vaše modlitby byly zodpovězeny a vy nejste sami. Zastavte se jen na tu chvilku, abyste odevzdali veškerý stres či obavy andělům a mistrům k přeměně. Naplňte své srdce a mysl láskou a uzdravením, které jsou vám na oplátku nabízeny.

Afirmace: Andělé a mistři provázejí mou cestu láskou, pravdou a morální zásadovostí.

2. karta 

JÁ JSEM PŘÍTOMNOST

-Korunní čakra

Dnes jste si vytáhli tuto kartu jako známku, že se připojujete k vaší ,,JÁ JSEM ´´ přítomnosti na hlubší úrovni. Tak jako má každý z nás andělské a duchovní průvodce, kteří nás doprovází ve vyšších říších, tak máme stránku, která s tímto vyšším stavem vědomí rezonuje. JÁ JSEM přítomnost je všeobjímající, vševědoucí, všemohoucí část vás, která je strážcem vašeho silného vedení a moudrosti. Odráží čistou lásku a ozdravnou energii a je andělským a božským aspektem naší duše. Vaše JÁ JSEM přítomnost vás zahrnuje svou moudrostí a láskou a žádá vás, abyste se tomu otevřeli a přijali jeho božskost. Žádá vás, abyste se pevněji propojili s aspektem boha uvnitř sami sebe. Pokud se cítíte ztracení a postrádáte směr, vaše JÁ JSEM přítomnost má odpovědi na vaše otázky a nabízí jasné a pochopitelné nebeské vedení. Tahle část vás je právě teď tím nejlepším průvodcem. Dovolte si na této hlubší úrovni věřit sami sobě. Je vám doporučeno dát si čas na zesílení a prohloubení tohoto spojení meditací, psaním a prováděním těch aktivit, které vám umožní procítit vyšší vibrace vaší duše. Máte k dispozici množství pozitivní energie, jak se přibližuje cesta vaše a vaší JÁ JSEM přítomnosti. Ve vašem životě se vytváří stále hlubší pocit naplnění a pohody. Přišel čas naslouchat a věnovat velkou pozornost moudrosti. Ve vašem životě se vytváří stále hlubší pocit naplnění a pohody. Přišel čas naslouchat a věnovat velkou pozornost moudrosti, která se nyní přímo valí do vaší duše. Tato karta může také naznačovat, že již pracujete na prohloubení božského spojení a váš život odrážet větší pozitivum. Vaše JÁ JSEM přítomnost oslavuje vaši pilnou práci a oddanost vyššímu stavu bytí. Pokračujte v dobré práci.

Afirmace: Moje JÁ JSEM přítomnost skrze mne jasně září, a je jasně vidět.

 

3. karta

ODPUŠTĚNÍ

-Srdeční čakra

Přilákali jste tuto kartu do vašeho života, protože nastal silný čas pro odpuštění. Když se držíte zármutku a ran z minulosti, můžeme vytvořit nerovnováhu a disharmonii ve svém životě. Časem se toto může změnit v rozhořčení, vztek, frustraci, nemoc a depresi. Pomalu užírající nemoc uvnitř nás, jako hnijící ovoce. Možná se cítíte vyčerpaní a v depresi z něčeho, co se vám přihodilo. Nyní je čas vnést do této situace léčivou energii odpuštění. Skutečné odpuštění začíná u vás. Během následujících dní přemýšlejte nad otázkami: Čeho se držím? Co vyžaduje lásku, pozornost a odpuštění? Jakmile identifikujete problém, udělejte vše, co je třeba, abyste se vzdali toho negativního nebo rozšířili své povědomí způsobem, které vám dovolí dosáhnout na plné odpuštění. Pokud doopravdy dokážete odpustit a nechat to být, osvobodíte se od špatných energií a přesvědčení a můžete se plně ozdravit. Budete se cítit o tolik lehčí a šťastnější. Pokud jste se ptali na situaci či osobu, vězte: to je znamení pro vás, že je třeba odpustit, abyste se pohnuli kupředu. Pokud už jste na odpuštění začali pracovat, vězte, že tato karta je znamením vašeho pokroku. Pokračujte. Dojít k opravdovému, nefalšovanému odpuštění vyžaduje mnoho lásky, porozumění, účasti a velkou spoustu odvahy. Máte všechny tyto vlastnosti, ze kterých můžete kdykoliv čerpat. Přišel čas, abyste se vzdali starých křivd a odpustili ve všech směrech. Jakmile to dokážete, čeká vás naprostá volnost. Osvobodíte se.

Afirmace: Mé srdce je plné bezpodmínečné lásky a já svobodně odpouštěním.