Světelní andělé výklad karet 13.12.2020

světelní andělé (1)

Krásný víkend, andílci,

karty drahých kamenů umožňují tyto anděly poznat ještě lépe a vidět blýskání drahých kamenů jinýma očima. Dále podněcují k tomu, abychom na sebe nechali působit síly a poselství andělů, poznali v nich skrytou pomoc a chopili se jí. Zvláště účinné pomoci se nám dostane v tom případě, máme-li k dispozici příslušný kámen s manifestací světelné energie svého anděla, nosíme ho u sebe, pokládáme si ho na tělo nebo ho klademe do své blízkosti. Nicméně je také možné si drahý kámen představovat a právě s pomocí vize anděla se otevřít jeho úžasnému působení.

s láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

Kde mě můžete sledovat?

Instagram helen.kristin_silaenergie https://www.instagram.com/helen.kristin_silaenergie/

Facebook: SÍLA ENERGIE https://www.facebook.com/silaenergiecom

Facebook (soukromá skupina) 

https://www.facebook.com/groups/2597570563594686

ODHALENÍ KARET

20201213_101904

 

ANDĚLÉ BALZÁMU NA DUŠI - AKVAMARÍN
Andělé balzámu na duši působí prostřednictvím akvamarínu, přinášejí útěchu a důvěru, léčí rány duše láskyplnou náklonností a pozorností. Jsou spojeni s archandělem Michaelem, jeho světelným mečem, stejně jako s boží matkou - matkou andělů. Ta nás obklopuje svou mateřskou ochranou a milosrdně nám stojí po boku. 


Když hledáš útěchu a pomoc ,,shora´´,

svěříš se a otevřeš nebeským pomocníkům,

můžeš se ve všem setkat s božím duchem,

nechat se objímat,osvobodit od všech zábran a zápletek a oddat se moudrému vedení.

Akvamarín najdete zde: /akvamarin/


ANDĚLÉ BUDOVÁNÍ - GRANÁT
Andělé budování k nám přicházejí s rudě se třpytícím granátem. Aktivují a posilují hnací síly a životní motivace, probouzejí a zesilují naši radost z aktivity, oživují v nás oheň, abychom dokázali vybudovat něco nového silou svých činů a s pomocí podnikavého ducha.


Nová životní síla a naděje, radost a vitalita

proudí do každé buňky tvého těla, 

povzbuzuje tvé síly, podněcuje tvé city a motivace,

inspiruje tvé myšlenky, naděje a představy.

Granát najdete zde: /granat/


ANDĚLÉ KRÁSY - RUBÍN

Andělé krásy jsou spojeni s rubínem. Tito nebeští pomocníci v nás sjednocují dynamickou, ohnivou rudou barvu sexuální a motivační síly s tmavomodrou barvou vůle a fantazie, stejně jako s vyšším, Bohem usměrňovaným vedením a příznivým řízením osudu.


V tobě se sbíhají proudy aktivity a víry,

vitality a duchovnosti, smyslné a duchovní lásky,

které ti umožňují ,,přenášet hory´´

a rozvíjet tvůj život v kráse.