SVĚTELNÍ ANDĚLÉ VÝKLAD KARET 3.1.2021

světelní andělé (1)

 

Přeji krásný nový rok, 

doufám, že jste si v poklidu užili konec roku a pravou nohou začali rok další. :-) 

Existuje mnoho možností, jak přijímat poselství andělů prostřednictvím nejrůznějších kombinací karet drahých kamenů a jak využívat jejich pomoci. Důvěřujte andělské inspiraci. Dopřejte si čas na vcítění do energie, která se dostaví a nabývá na síle obraťte se v duchu k andělům a požádejte je, aby přišli a pomohli. Vyberte si kartu. 

Andělé se sami postarají o to, aby jste si vybrali kartu, jejich prostřednictvím vám andělé chtějí a smějí poslat své poselství.

s láskou SÍLA ENERGIE - Helena ❤️

Kde mě můžete sledovat?

Instagram helen.kristin_silaenergie https://www.instagram.com/helen.kristin_silaenergie/

Facebook: SÍLA ENERGIE https://www.facebook.com/silaenergiecom

Facebook (soukromá skupina) 

https://www.facebook.com/groups/2597570563594686

ODHALENÍ KARET

20210103_105555

ANDĚLÉ ZLATÉHO SVĚTLA - RUTIL

Andělé zlatého světla působí prostřednictvím rutilu, čistí, vyjasňují, uspořádávají síly a s pomocí zlatého božího požehnání léčí a pečují o harmonii. Pomáhá nám navazovat harmonické vztahy a žít, aniž bychom se museli vzdát své osobnosti. Také podporují naše snahy o svobodu ducha - vysvobození z vnitřních nesvobody.

Zlaté světelné šípy tebou pronikají

a dostávají se přímo k příčinám nesouladu, nemoci a ublížení.

Zaplavuje tě mocný proud světla, lásky a požehnání,

léčí, harmonizuje, posiluje a ochraňuje.

 ANDĚLÉ POZNÁNÍ - DIAMANT

Andělé poznání září přes broušený diamant do všech faset našeho života a postupně rozvíjejí virtuozitu našeho vědomí tak, že mám pomáhají zušlechťovat naši pudovost. Pudové síly, jako zdroj motivů a podnětů, mohou být podřízeny božímu plánu. Andělé podporují boží mocí naši snahu osvobodit se od pudovosti těla, emocí a myšlenek, které nás svazují s hmotou.

Tvé vědomí je plné božího ducha.

Znáš velký potenciál své motivace k životu a aktivitě. 

Poznání velkých mocných sil a souvislostí tě vysvobodí

od aktivních potřeb - touhy zotročit sebe sama i druhé.

 

 ANDĚLÉ LÁSKY VE VŠEM - JADEIT

Andělé lásky ve všem se k nám obracejí prostřednictvím jadeitu. Pomáhají nám rozpoznat smysluplnost božího plánu, dobro a tím pádem i lásku ve všem. Jsou s námi, i když se nás něco bolestně dotýká. Tito andělé nás otevírají vůči lásce celého božího díla, jež je nám k dispozici - nezávisle na tom, jak se jeví zvnějšku. 

Jakmile rozpoznáš lásku Stvořitele ve všem, co tě potkává,

zmizí tvůj odpor a odklon.

Když poznáš souvislosti, začneš být vděčný, 

a pak se obnoví tvé síly a svazek lásky.

Jadeit najdete zde: /jadeit/